Vinahardware - Nội dung thưởng phân bổ khối xưởng gia công

Đăng bởi Theo Vinahardware vào lúc 20/03/2019

Công ty TNHH SX XNK Vinahardware

NỘI DUNG THƯỞNG

(Dành cho bộ phận xưởng gia công)

Mỗi tháng bên bộ phận văn phòng sẽ tổng hợp đánh giá hiệu quả công việc của Xưởng -> Tổ, bộ phận -> Cá nhân. Dựa trên đánh giá sẽ gửi xuống các anh em mức thưởng khích lệ động lực làm việc hiệu quả.

 1. Kết quả để đánh giá tất cả các anh em trong công ty làm việc là tốt. Được xác nhận bao gồm:
 • Hàng hóa làm ra đạt chất lượng tốt, đẹp, chính xác.
 • Thời gian làm ra sản phẩm nhanh chóng.
 1. Mức khen thưởng cho các nhân phụ thuộc vào:
 • Cấp bậc, chức vụ, vai trò trách nhiệm.
 • Mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
 • Tinh thần và thái độ làm việc: nhanh chóng, vui vẻ, nhiệt tình.
 • Kỹ năng, tay nghề: làm nhanh, chính xác cho ra hiệu quả cao.
 • Tác phong làm việc: đúng giờ, đi làm đều và tuân thủ một số nội quy khác công ty đưa ra.

Dưới đây là bảng đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cho khối xưởng:

Khối văn phòng (Quản lý xưởng, kế toán, kỹ thuật bản vẽ)

 

Đi làm đầy đủ, đúng giờ

Hoàn thành đánh giá cá nhân lao động xưởng chính xác

Kiểm kê công cụ, hàng hóa thu chi nhập dữ liệu chính xác

Thái độ tích cực

Thúc đẩy công việc xưởng hiệu quả, đạt yêu cầu, nhận đơn đẩy mạnh gia công, tăng doanh thu

Thang điểm mức độ hoàn thành công việc (điểm)

10

20

20

10

40

Dành cho khối gia công

Mức độ hoàn thành công việc

Đi làm đầy đủ, đúng giờ

Hàng hóa làm nhanh, chính xác, đạt yêu cầu

Thái độ tích cực

Tác phong, giày, an toàn lao động

Tiết kiệm điện, tắt điện khi không sử dụng

Thang điểm mức độ hoàn thành công việc (điểm)

10

60

10

10

10


***Lưu ý
: Không hoàn thành 1 lần trừ 5 điểm trong thang điểm chung.

 1. Phân bổ các mức thưởng cho xưởng: dành cho các cá nhân và bộ phận liên quan hoàn thành đúng 100% nhiệm vụ và trách nhiệm theo yêu cầu mục 2. Mức áp thưởng được phân bổ theo như sau:

+ Thưởng chung (phụ thuộc hiệu quả công việc): toàn xưởng được trích tối đa 6% lợi nhuận phân bổ xuống từng cá nhân xưởng.

+ Thưởng riêng theo vị trí và trách nhiệm:

 • Quản lý xưởng được trích 3% lợi nhuận.
 • Khối văn phòng xưởng (kế toán, thiết kế, kỹ thuật) được trích 2% lợi nhuận.
 • Khối tổ trưởng, phó tổ trưởng được trích 2% lợi nhuận.
 • Bộ phận văn phòng điều hành 21 hỗ trợ liên quan được trích 2% lợi nhuận.
 1. Lợi nhuận:

Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí

Trong đó:

  • Doanh thu bao gồm tổng các giá trị mà xưởng làm ra như: gia công hàng hóa, dịch vụ, bán phế liệu.
  • Chi phí bao gồm: chi phí mua vật liệu tồn kho, chi phí khấu hao đầu tư máy móc, công cụ, chi phí lương, điện nước…chi phí cơ hội (hiệu suất lao động không cao, hàng hóa gia công không nhanh, không chính xác, hiệu năng sử dụng tiết kiệm điện, bảo quản máy công cụ…)
 1. Một số yêu cầu:
 • Giám sát công việc lẫn nhau, nhắc nhở làm việc tự giác, tích cực. Cá nhân không tích cực cần được nhắc nhở. Phát hiện lần 1, lần 2, sau lần 3 có thể không tiếp tục đồng hành cùng công ty.
 • Lợi nhuận được tính từ văn phòng nên đảm bảo hợp lý và khách quan.
 • Các anh em muốn thêm thu nhập thì cần lao động tích cực, công việc hiệu quả, hàng hóa làm nhanh, chính xác, tiết kiệm điện, bảo vệ công cụ, máy móc, an toàn lao động…

*Lưu ý: nội dung áp dụng cho năm 2019. Nếu có bất cứ thay đổi nào sẽ được dán ở bảng thông báo.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

0348959559