08 09/2015

Vinahardware: Catalogue Bulong Ốc vít

Những con ốc, vít nhìn nhỏ bé tưởng chừng không quan trọng nhưng thật sự chúng rất cần thiết trong đời sống. Ốc vít bulong không chỉ dùng trong ngành gỗ, nhôm kính mà còn sử dụng khi rắp ráp sản phẩm điện tử, sản phẩm cơ khí. Vinahardware cung cấp tới quý khách hàng chi tiết các dòng sản phẩm ốc-vít-bulong.

Catalogue Bulong Ốc vítCatalogue Bulong Ốc vítCatalogue Bulong Ốc vítCatalogue Bulong Ốc vítCatalogue Bulong Ốc vít

Bình luận của bạn