08 01/2017

Vinahardware: sản xuất và cung cấp các loại then chốt gài cửa

Xem thêm >>> Các loại then chốt gài cửa

Các loại then chốt gài cửa

Hình 1. Các loại then chốt gài cửa inox, loại đồng thau đặc biệt, loại có lò xo bật, loại cơ cấu hình con cò...

Các loại then chốt gài cửa

Các loại then chốt gài cửa

Hình 2. Các loại then chốt cài cửa loại chốt nhấn mở có nút khóa, loại inox, loại on off, loại chốt khóa cánh cửa cổng, loại chốt kẹp bánh xe nhựa...

Vinahardware - Phụ kiện ngành gỗ

Bình luận của bạn