12 01/2017

Các loại tay nắm tủ - tay nắm cửa đi (P2)

Xem thêm >>> Các loại tay nắm tủ - tay nắm cửa đi

Hình 1. Các sản phẩm tay nắm tủ loại âm cửa tủ, hợp kim nhôm. Núm tủ tròn, vuông các loại antimon, loại tay nắm sò...xi mạ theo yêu cầu

Hình 2. Các loại tay nắm kiểu hình vuông cách điệu, loại nhôm đùn dài dành cho cửa tủ bếp, loại âm cửa...

Các sản phẩm dành cho thị trường xuất khẩu phổng thông đến các công trình cao cấp

 

 

Bình luận của bạn