07 01/2017

Vinahardware gia công và cung ứng các loại pát (bas) sắt dành cho giường

Các loại pát (bas) sắt dành cho giường, loại hình con thỏ, loại dành cho thanh đỡ bề mặt giường...

Xem thêm >>> Các loại pát (bas) sắt cho giường khác

Các loại pát (bas) sắt cho giường

Hình 1. Các loại pát (bas) sắt giường, loại dùng móc kết nối cố định các thành phần, loại hình con thỏ, loại hai thành phần...

Pát (bas) sắt cho giường

Pát (bas) sắt cho giường

Hình 2. Pát (bas) sắt cho giường xếp gọn, loại bằng nhựa chốt chặn, loại lắp ráp tháo nhanh, loại cố định các thành phần khối...

Vinahardware - Phụ kiện ngành gỗ

Bình luận của bạn