15 01/2017

Vinahardware: nhận đúc gia công và cung cấp các loại bánh xe tủ - bánh xe đẩy công nghiệp

Xem thêm >>> Các loại bánh xe tủ - bánh xe đẩy công nghiệp

Các loại bánh xe tủ - bánh xe đẩy công nghiệp

Hình 1. Các loại bánh xe dành cho tủ loại bánh nhựa đôi có và không có khóa... các loại bánh xe cửa lùa loại sơn tĩnh điện loại hợp kim antimon.

Các loại bánh xe tủ - bánh xe đẩy công nghiệp

Hình 2. Các loại bánh xe tủ bánh nhựa, bánh đẩy đơn giản...bánh xe dành cho cửa lùa loại treo (đi kèm thanh treo)

Các loại bánh xe tủ - bánh xe đẩy công nghiệp

Hình 3. Các loại bánh xe cầu, bánh xe công nghiệp loại phổ thông, loại chất lượng cao

Các loại bánh xe tủ - bánh xe đẩy công nghiệp

Các loại bánh xe tủ - bánh xe đẩy công nghiệp

Hình 4. Bánh xe cao su, bánh xe cầu bi sắt...bánh xe nhựa cho cửa tủ

Vinahardware - Phụ kiện ngành gỗ

Bình luận của bạn