Quy Trình Gia Công Chân Bàn / Manufacturing Process Table Legs SP2208358

  • Tình trạng: Liên hệ để đặt hàng
  • Thương hiệu: Vinahardware
Liên hệ

Quy trình gia công chân bàn / Manufacturing process table legs SP2208358

Xem bảng vẽ chi tiết >>> Tại đây

I. Khách hàng yêu cầu sản phẩm:

- So sánh mẫu trước khi gia công.

- Lựa chọn nhà cung cấp liệu sắt láp trắng đẹp, liệu không tốt thì không làm.

- Khung chân cao 400mm, dùng sắt láp phi 8mm.

- Màu sắc tự nhiên của sắt, xử lý bề mặt không bị rỉ sét.

- Xử lý lớp phủ keo chống rỉ.

- Yêu cầu mối hàn đẹp, chắc.

- Bề mặt vật liệu phẳng, có vuốt nhám để đảm bảo cổ điển.

- Kiểm tra góc nghiêng chính xác 79 độ theo link bảng vẽ (có xê dịch 1 độ).

II. Quá trình gia công khung chân:

1. Kiểm tra quá trình nhập liệu: Liệu láp đặc tròn, bề mặt phẳng đều đẹp nếu liệu không đạt chuyển trả về nhà cung cấp.

2. Dùng máy chặt, cắt liệu theo yêu cầu.

3. Gia công pát sắt theo kích thước.

4. Sử dụng bộ cử chú ý góc nghiêng đúng bản vẽ khách hàng (phần này cẩn thận và chính xác): cử cho góc nghiêng 79 độ (hoặc mượn cử rập từ khách hàng đối chiếu).

Quy trình gia công chân bàn / Manufacturing process table legs SP2208358

Bề mặt trên mài sạch / Surface on grinding clean

Vị trí lắp khuôn cử hàn chân

Vị trí lắp khuôn cử hàn chân / The position of welding pins

Máy dùng uốn khung chân / Machine for bending leg frames

Máy dùng uốn khung chân / Machine for bending leg frames

III. Quá trình xử lý màu sắc sản phẩm:

- Xử lý sạch bề mặt vật liệu PC.

- Chà nhám: chú ý vuốt để có bề mặt tự nhiên. Vị trí rỉ sét vuốt sạch.

- Sơn phủ bóng mờ.

IV. Kiểm tra sản phẩm trước khi giao:

Các anh em kiểm tra:

1. Kiểm tra góc nghiêng đúng 80 độ? Nếu chưa đạt xử lý lại.

2. Kiểm tra bề mặt đảm bảo không bị rỉ sét? Nếu bị đưa ra xử lý lại.

3. Kiểm tra mối hàn có đẹp không?

4. Kiểm tra khoét lỗ phi 4mm, sâu 6mm gài nút nhựa?

5. Đóng gói chuyển về kho cẩn thận.

Bảng vẽ chi tiết khung chân / Detailed drawings of table leg frames

Bảng vẽ chi tiết khung chân / Detailed drawings of table leg frames

I. Customers request products:
- 400mm high leg frame, use non-iron iron 8mm.
- The natural color of iron, surface treatment does not rust.
- Handling anti-rust glue coating.
- Request a nice, solid weld.
- The surface of materials is flat and rough to ensure the classic look.
- Check the correct tilt angle of 79 degrees according to the drawing board link (move 1 degree).
II. Leg processing process:
1. Check the input process: The material is dense, flat surface is beautiful if the material does not reach the supplier.
2. Using a machine, cut the material as required.
3. Processing iron pats according to size.
4. Use the set of attention to the right angle of the customer drawing (this part carefully and accurately): send the angle of 79 degrees (or borrow the gesture from the reference customer).
III. Product color processing process:
- Clean surface treatment of PC materials.
- Sanding: pay attention to claw to have a natural surface. Rust location cleaned.
- Shaded paint.
IV. Checking products before delivery:
You circle the check below
1. Check the correct tilt angle of 80 degrees? If not yet reprocessed.
2. Check the surface to ensure no rust? If brought to handle again.
3. Is the weld test beautiful?
4. Checking to make 4mm, 6mm deep plastic buttons?
5. Packed to the warehouse carefully.

Xem thêm Thu gọn

Sản phẩm vừa xem

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

0348959559