VĂN PHÒNG

 

ĐỘI KHO

 

1. Bản mô tả công việc Trưởng phòng kinh doanh

2. Bản mô tả công việc Chuyên viên kinh doanh

3. Bản mô tả công việc Kế toán trưởng

4. Bản mô tả công việc Nhân viên kế toán

5. Bản mô tả công việc Trưởng phòng tài chính

6. Bản mô tả công việc Trưởng phòng thu mua 

7. Bản mô tả công việc Chuyên viên thu mua

1. Bản mô tả công việc Quản lý kho

2. Bản mô tả công việc Phó kho

3. Bản mô tả công việc Nhân viên phụ kho

4. Bản mô tả công việc Tài xế giao hàng

5. Bản mô tả công việc Lao công tạp vụ

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

0348959559