23 04/2017

Vinahardware: Từ điển tiếng Anh dành cho ngành cơ khí đột dập, chấn

Từ điển tiếng Anh dành cho ngành cơ khí đột dập, chấn...các loại từ vựng thông dụng cho thiết kế khuôn, khuôn đúc, khuôn dập, khuôn uốn. Các ngữ nghĩa quan trọng chuyên ngành để có bảng tiếng Anh hoàn chỉnh cho các khách hàng nước ngoài xem.

Từ điển tiếng Anh dành cho ngành cơ khí đột dập, chấn

Từ điển tiếng Anh dành cho ngành cơ khí đột dập, chấn

Từ điển tiếng Anh dành cho ngành cơ khí đột dập, chấn

Từ điển tiếng Anh dành cho ngành cơ khí đột dập, chấn

Từ điển tiếng Anh dành cho ngành cơ khí đột dập, chấn

Từ điển tiếng Anh dành cho ngành cơ khí đột dập, chấn

Gia công cơ khí - Vinahardware