Vinahardware: cung cấp các sản phẩm phụ kiện chốt giảm chấn cho cánh cửa tủ
10 01/2017

Vinahardware: cung cấp các sản phẩm phụ kiện chốt giảm chấn cho cánh cửa tủ

Giảm chấn cho cánh cửa tủ là không thể thiếu trong các thiết kế nhằm tránh ồn, một số trường hợp còn là an toàn với người sử dụng nhờ vào chức năng cửa có chức năng đóng chậm. Với cánh cửa tủ việc lắp đặt giảm chấn, đóng chậm có thể dùng chốt hoặc nêm giảm chấn. Cơ cấu tương tự như piston dầu nhưng kích thước nhỏ gọn khi lắp đặt mang tính thẩm mỹ cao. Hoặc với các cánh tủ thiết kế dựng đứng việc đóng chậm có thể dùng ben hơi thường mở...