Vinahardware: An toàn hơn với chốt chặn cửa nam châm
10 09/2015

Vinahardware: An toàn hơn với chốt chặn cửa nam châm

Đặc điểm của chốt chặn cửa nam châm Cũng giống như các loại chốt chặn cửa khác, chốt chặn cửa nam châm cũng có tác dụng giúp giữ cửa ở vị trí nhất định, tránh va đập tạo ra tiếng ồn, bảo vệ các linh kiện cửa và hạn chế gây ra thương tích. Chốt chặn cửa nam châm giúp giữ cửa ở vị trí nhất định, tránh va đập và...