15 01/2017

Vinahardware: Nhận gia công và cung ứng các loại bulong ốc vít ngành gỗ

Xem thêm >>> Các loại bulong ốc vít ngành gỗ

Các loại bulong ốc vít ngành gỗ

Hình 1. Các loại ốc cấy, vít răng thưa, vít đầu chìm, vít răng thưa đầu bằng...

Các loại bulong ốc vít ngành gỗ

Hình 2. Các loại đinh nhựa, đế có tăng chỉnh, tán rút, tán cấy, đinh rive...

Các loại bulong ốc vít ngành gỗ

Hình 3. Các loại ốc liên kết, pát đồng tiền, khóa lục giác mở bulong M13

Các loại bulong ốc vít ngành gỗ

Hình 4. Các loại khóa lục giác, tán rút, long đền, tán ngang...

Các loại bulong ốc vít ngành gỗ

Hình 5. Bulong tăng chỉnh, ốc liên kết, tuốc nơ vít

Vinahardware - Phụ kiện ngành gỗ